جستجوی ملک

باغ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 40ميليون اجاره : 2.8ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 2.8ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

5 خواب

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 3سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه چنچنه

رهن : 90ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

360متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

سردخانه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مرکزشهر

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

120متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 30سال , طبقه سردخانه, سیستم نقشه سردخانه, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top