جستجوی ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 200ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

34متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 26سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

12متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 26سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.6ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top