جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 150ميليون اجاره : 2.6ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 40ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه سعادت آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه فخراباد

قیمت کل : 340ميليون رهن : 60ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 185متر متر مربع

سن بنا 18سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

3متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top