جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 35ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

رهن : 15ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه 8طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه آبرسان

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 111متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 2.9ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, سیستم نقشه یک طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 40ميليون اجاره : 2.55ميليون

119متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جبل الدراک

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه هشتم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 180ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان اصلی دانشگاه

رهن : 5ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top