جستجوی ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 2.7ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

90متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فردوس

رهن : 50ميليون اجاره : 2.2ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.3ميليون

4 خواب 28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه نیم طبقه پایین, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 2سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 42متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 15ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 10ميليون اجاره : 2.5ميليون

70متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top