جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 60ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 8طبقه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه هفتم, سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 2.8ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه 7طبقه, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 130ميليون اجاره : 2ميليون

5 خواب 280متر متر مربع

سن بنا قدیمی , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف اباد

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 130ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 220متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 20ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top