جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 2.5ميليون

3 خواب 163متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2.4ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 40ميليون اجاره : 2.5ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 13سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top