جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیر کبیر - خ غفاری

رهن : 40ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد - خ دنا

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه ملاصدرا

قیمت کل : 1.47ميليارد رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

21متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گلدشت

رهن : 70ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top