جستجوی ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, دوبر, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2.4ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

4 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 20ميليون اجاره : 2.3ميليون

1 خواب 49متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 30ميليون اجاره : 2.4ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top