جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 70ميليون اجاره : 3ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 2.2ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

طبقه دوم منزل جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 70ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه تک واحدی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 60ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جهادسازندگی

رهن : 150ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

انبار.سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top