جستجوی ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند سند اداري, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

300متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان بسیج

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

2400متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه فرودگاه

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

1 خواب 270متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 180ميليون اجاره : 25ميليون

220متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 180ميليون اجاره : 25ميليون

220متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 4.5ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

86متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top