جستجوی ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

110متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 30ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

کارخانه موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

800متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه مطهری شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 350ميليون اجاره : 30ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top