جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

212متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

1 خواب 180متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, دو نبش, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه چنچنه

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه کوی وحدت

رهن : 3.2ميليون اجاره : 20ميليون

2 خواب 128متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دهم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

168متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 22ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

زیرزمین تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 26ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

5 خواب 500متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

زیرزمین تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 26ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 10ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه دوم, سند تجاري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top