جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر-بر خ

قیمت کل : 1.247ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

4 خواب

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 13.16ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

سن بنا نوساز , دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 200ميليون اجاره : 28ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

350متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 9.8ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 30ميليون

350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

440متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان -انتدای فلکه سنگی

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

250متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 25ميليون اجاره : 20ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

اجاره : 25ميليون

600متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top