جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 82ميليون اجاره : 20ميليون

280متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

2000متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 23ميليون

210متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 50ميليون اجاره : 30ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 84ميليون اجاره : 22ميليون

190متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 85ميليون اجاره : 22ميليون

190متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 22ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 22ميليون

160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 22ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , دو نبش, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : 3ميليارد رهن : 300ميليون اجاره : 20ميليون

700متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top