جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بر خیابان نارون(چهارراه چنچنه)

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در کیش منطقه سفین

رهن : 10ميليون اجاره : 24ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

57متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 22ميليون

1 خواب 230متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سند تجاري, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 50ميليون اجاره : 20ميليون

8 خواب

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 150ميليون اجاره : 20ميليون

350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top