جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

212متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

4 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جهاد سازندگی

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان ساحلی غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

105متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

1000متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت غربی

رهن : 300ميليون اجاره : 22.5ميليون

135متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 200ميليون اجاره : 25ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

6 خواب 570متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top