جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 100ميليون اجاره : 24ميليون

13 خواب 1000متر متر مربع

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

530متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

280متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 22ميليون

290متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون اجاره : 25ميليون

140متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 120ميليون اجاره : 25ميليون

450متر متر مربع

سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 300ميليون اجاره : 20ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

406متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه مغازه, دو نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

250متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 150ميليون اجاره : 25ميليون

405متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top