جستجوی ملک

تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

300متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

زیرزمین جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 25ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 5ميليون اجاره : 25ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه ملاصدرا

اجاره : 30ميليون

18 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول تا سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, نما سنگ, سند مسكوني, ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 20ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

ملک بر جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

1800متر متر مربع

کاربری اداری آموزشگاهی, سن بنا , سیستم نقشه یک طبقه, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مهرآباد4

رهن : 300ميليون اجاره : 22ميليون

کاربری اداری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 30ميليون

300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top