جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 90ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه زیر زمین, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 30متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 25سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بربلوارجمهوری

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 25سال , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در بجنورد منطقه بلوار مدرس

رهن : 40ميليون اجاره : 200تومان

97متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه هفتم, شمالی, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 128ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 138متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, دو بر, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

30متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 25ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 480ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 96متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 5سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 70ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب

سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ادبیات

رهن : 200ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top