جستجوی ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 40ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دوبلکس, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه هوابرد

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 140متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 110متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه مجتمع کارگاهی

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 50متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

30متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 95ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 256متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 3ميليون اجاره : 250تومان

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top