جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 260ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 260ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 225متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 260ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 225متر متر مربع

سن بنا 1سال , سیستم نقشه سه طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در قدس (قلعه حسنخان)

رهن : 15ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه چوگیا(پل زرگری)

قیمت کل : 780ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 300تومان

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در شیراز منطقه هنگ

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 110متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی شرقی

رهن : 30ميليون اجاره : 200تومان

120متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 95ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 185متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه هشت بهشت غربی3

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه فردوسی3

رهن : 180ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top