جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 190ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 70ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 185ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه نخست, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 400ميليون اجاره : 250تومان

200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 500ميليون رهن : 30ميليون اجاره : 200تومان

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 60ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه نخست, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 55ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 910ميليون رهن : 120ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 2ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 120ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه یازدهم, شرقی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top