جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 90ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 26ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه پیلوت, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه سفیرجنوبی

رهن : 75ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 300تومان

7متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خ نادر

رهن : 120ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, دو نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده ائلگلی

رهن : 45ميليون اجاره : 200تومان

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه اول, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیرجنوبی

رهن : 75ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top