جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه سفین فاز آ

رهن : 45ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 20ميليون اجاره : 300تومان

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 65ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 45ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 33ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه زیرزمین, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 40ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلدشت حافظ

رهن : 35ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 40ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, نما آجرسفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top