جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه .

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در تفرش منطقه بازار

رهن : 1ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 30سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 125ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 70ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه همکف, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در تفرش منطقه شهرک امام خمینی

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه همکف, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 80ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 140متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top