جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه منیریه - امیریه

رهن : 31ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 34متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,فروش در بجنورد منطقه طالقانی غربی

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

60متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, سند ششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 150ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 60ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بربرقلعه

رهن : 10ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 40ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

سویت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 500تومان اجاره : 200تومان

12متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه زرین نعل

رهن : 40ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top