جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 45ميليون اجاره : 270تومان

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مجتمع مهندسین

رهن : 10ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه امام خمینی غربی

رهن : 38ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 122متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه بلوار معلم

رهن : 2ميليون اجاره : 250تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران-آقایی

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 200تومان

14متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 10ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 5ميليون اجاره : 200تومان

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت اجاره در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

اجاره : 200تومان

20متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا نوساز , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 3ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top