جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 75ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صاحب الامر

رهن : 140ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه طالقانی شرقی

رهن : 75ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 110ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 880ميليون رهن : 150ميليون اجاره : 300تومان

4 خواب 275متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه یازدهم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 65ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 85ميليون اجاره : 300تومان

150متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 200ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 560ميليون رهن : 125ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top