جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه چمران

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه 6طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه کوی دانشگاه

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 130ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صاحب الامر

رهن : 130ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 80ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه همکف, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در منطقه معالی آباد

رهن : 120ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 120ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, شرقی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 120ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا

رهن : 100ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه هشتم, شمالی جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی

رهن : 15ميليون اجاره : 300تومان

83متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top