جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 35ميليون اجاره : 200تومان

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 44متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه خیابان جانبازان فرعی۱۸

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه شهرک صالقانی فرعی۵

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر جنوبی

رهن : 45ميليون اجاره : 300تومان

34متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه آبشار

رهن : 180ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 80ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 7سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 180ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 35ميليون اجاره : 200تومان

45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top