جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 150ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ملاصدرا

رهن : 135ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 60ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 42متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 640ميليون رهن : 135ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 110ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 210متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 50ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 500ميليون اجاره : 200تومان

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 620ميليون رهن : 135ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سه نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top