جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سردخانه

رهن : 60ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 40ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 73ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه چهارم, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار عدالت

رهن : 30ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 45متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه فخراباد

رهن : 70ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه دوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه خیابان جانبازان فرعی۱۸

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه شهرک صالقانی فرعی۵

رهن : 20ميليون اجاره : 200تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه رحمت اباد

رهن : 160ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 118متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 75ميليون اجاره : 250تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 75ميليون اجاره : 300تومان

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top