جستجوی ملک

دفتر کار جهت رهن,فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 800ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

350متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 800ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 700ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 600ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 178متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه 8طبقه, شمالی - جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارزینبیه

قیمت کل : 600ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

535متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, نما کنیتکس, سند عادي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

قیمت کل : 576ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 1.6ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلواررحمت

قیمت کل : 500ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

120متر متر مربع

کاربری گاراژ, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, جنوبی, نما ندارد, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 500ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

600متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 450ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, سند عادي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top