جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بعثت

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه انقلاب

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آرایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار ارتش

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

30متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , درب از ساختمان, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

دفتر کار ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قاآنی شمالی ( کهنه )

رهن : 5ميليون اجاره : 1.5ميليون

4 خواب 100متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه 1 طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه انقلاب

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

15متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سرقفلي, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.7ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 25ميليون اجاره : 1.4ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه سوئیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیر همکف, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top