جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه شهرک غرب

رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

گاراژتعمیرگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

240متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه گاراژ, براصلی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : کارشناسي رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

100متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سایبان, سیستم نقشه کارگاهی, شرقی, نما ندارد, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

180متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 7سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کیان اباد

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عادل اباد

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

80متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه سالن, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 12ميليون اجاره : 2ميليون

150متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا قدیمی , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

کارگاه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

250متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما اجر مدرسه ای, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه انباری, سیستم نقشه مسکونی, جنوبی, نما اجر نما, ...

جزئیات ملک

انباری کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلواررحمت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

120متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا قدیمی , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, جنوبی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top