جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کشاورزی - خ شمس

رهن : 30ميليون اجاره : 1.87ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.05ميليون

1 خواب 45متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سیاحتگر

رهن : 30ميليون اجاره : 1.87ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاستور جدید

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران - کمیل

رهن : 30ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه طبقه منزل, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد شرقی

رهن : 75ميليون اجاره : 1ميليون

51متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک دهنه, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top