جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

قیمت کل : 600ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1.65ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگشهر

قیمت کل : 560ميليون رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما رومی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 560ميليون رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه وصال

رهن : 15ميليون اجاره : 1.2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسارگاد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه نیم طبقه پایین, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جمهوری

رهن : 100ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 186متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

1 خواب 135متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه نخست, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top