جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

کاربری اداری, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 175متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

سوپری جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 5ميليون اجاره : 1.5ميليون

18متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

میوه فروشی جهت رهن در شیراز منطقه همت جنوبی

رهن : 5ميليون اجاره : 1.3ميليون

16متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت رهن در شیراز منطقه 4راه گمرک

رهن : 25ميليون اجاره : 1.1ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

غرفه جهت رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 7ميليون اجاره : 1.15ميليون

9متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیر زمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 1ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معلم

رهن : 20ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا قدیمی , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سینما سعدی

رهن : 5ميليون اجاره : 1.4ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top