جستجوی ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 95متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, دو بر, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در منطقه جمهوری

رهن : 25ميليون اجاره : 1.65ميليون

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه کمربندی مدرس

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 175متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

1 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, دوبر, ...

جزئیات ملک

خانه ( طبقه منزل ) جهت اجاره در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 15ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهارراه بنفشه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.9ميليون

1 خواب 230متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه همت شمالی

رهن : 30ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه وحدت

رهن : 5ميليون اجاره : 1.35ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top