جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در بجنورد منطقه طالقانی غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, سند شش دانك, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 55متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 110ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

1 خواب 16متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه جاده الگلی

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه سفیر جنوبی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زند

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب

سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 110ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 122متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top