جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در کیش منطقه شهرک سفین

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

سن بنا , طبقه 3, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,پیش فروش در شیراز منطقه کوی دانشگاه

قیمت کل : 1.88ميليارد رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سند اوقافي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه قلات

قیمت کل : 800ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

350متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه کارگاهی, شمالی, نما بلوک, ...

جزئیات ملک

کارخانه صنعتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 800ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

1100متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه پل فسا

قیمت کل : 700ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

200متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

انباربزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه بلوارزینبیه

قیمت کل : 600ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

535متر متر مربع

کاربری انباری, سن بنا 30سال , طبقه سوله, سیستم نقشه انباری, مرکزشهر, نما کنیتکس, سند عادي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه پارامونت

قیمت کل : 500ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

3 خواب 172متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه ششم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

کارگاه بزرگ جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه حجت اباد

قیمت کل : 500ميليون رهن : 25ميليون اجاره : 2ميليون

600متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 25سال , طبقه سوله خرپا, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک دستغیب

قیمت کل : 450ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

160متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سنگ, سند عادي, ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه سپیدان

قیمت کل : 400ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 300متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما اجر نما, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top