جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 15ميليون اجاره : 1.7ميليون

1 خواب 47متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 200ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13 آبان

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه کوچه علیپور

رهن : 15ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

کارخانه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه اتوبان کسائی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه پاساز مهدیه

رهن : 3ميليون اجاره : 1.3ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 150ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت شرقی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.8ميليون

53متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top