جستجوی ملک

مغازه - اداری جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 200ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سیستم نقشه تک واحدی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در شیراز منطقه قصرالدشت غربی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه ویلائی, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 320ميليون رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

12متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه باغمیشه

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه امام

رهن : 5ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه 13 آبان

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهارم, نما آجر نما, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 25ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 150ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه پنجم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top