جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه رزمندگان

رهن : 5ميليون اجاره : 2ميليون

80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه وحدت

رهن : 30ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا0(میرزای شیرازی)

رهن : 135ميليون اجاره : 1ميليون

4 خواب 320متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 10ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 9سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 25ميليون اجاره : 1.4ميليون

2 خواب 137متر متر مربع

سن بنا , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه تاچارا0(میرزای شیرازی)

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

22متر متر مربع

سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه کوی دانشگاه

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top