جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

قیمت کل : 340ميليون رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

سن بنا , طبقه پنجم, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرگری

رهن : 15ميليون اجاره : 1.3ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چوگان

رهن : 15ميليون اجاره : 1.1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه خلدبرین

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

ارایشگاه زنانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 20ميليون اجاره : 1.6ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه کوچک جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چهاراه تحویلی

رهن : 20ميليون اجاره : 2ميليون

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه تجاری, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top