جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

105متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در شیراز منطقه قاآنی شمالی

قیمت کل : 4ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

120متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

170متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

140متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مجتمع جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 350ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

70متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top