جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 18سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

4 خواب 640متر متر مربع

کاربری اداری تجاری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 200ميليون اجاره : 18ميليون

سن بنا 15سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

سن بنا 12سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

قیمت کل : کارشناسي رهن : 100ميليون اجاره : 16.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 400متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 70ميليون اجاره : 15ميليون

25متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه 20متری سینماسعدی

رهن : 100ميليون اجاره : 18ميليون

75متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

130متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top