جستجوی ملک

سوله جهت اجاره,فروش در شیراز منطقه امیرکبیر-چهارراه سرباز

قیمت کل : 8ميليارد اجاره : 20ميليون

600متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

350متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 50ميليون اجاره : 18ميليون

کاربری آموزشگاهی, سن بنا , درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در منطقه قصرالدشت

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

1 خواب 200متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , دو نبش, ...

جزئیات ملک

سردخانه بزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه دروازه قران

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

300متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 10سال , طبقه سردخانه, سیستم نقشه سردخانه, شرقی, نما ساندویج پانل, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گویم

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

1000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 5سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

گاراژبزرگ جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه جاده بوشهر

رهن : 60ميليون اجاره : 15ميليون

200متر متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 30سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه گاراژ, غربی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

سوله بزرگ صنعتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گویم

رهن : 150ميليون اجاره : 16ميليون

1600متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

انبارموادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه گویم

رهن : 150ميليون اجاره : 16ميليون

1600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا نوساز , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

بیرون بر جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

220متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه بیرون بر, مرکزشهر, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top