جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه میدان ساعت

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه +زیر زمین, ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ترمینال

رهن : 150ميليون اجاره : 20ميليون

600متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 25سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, جنوبی, نما سرامیک, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 150ميليون اجاره : 20ميليون

سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

2 خواب 40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , ...

جزئیات ملک

نمایشگاهی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صدف

رهن : 50ميليون اجاره : 18ميليون

220متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه چهار راه هوابرد

قیمت کل : 9.435ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه یک طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 82ميليون اجاره : 20ميليون

190متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

خانه 2 طبقه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی شرقی

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top