جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه طالقانی

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلستان

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک گلستان

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

1000متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

140متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در شیراز منطقه خیابان قصردشت

اجاره : 19.5ميليون

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه باهنر شمالی

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

170متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ارم

رهن : 100ميليون اجاره : 18ميليون

9 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه تریبلکس, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه طالقانی

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

50متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

5 خواب 140متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top