جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

187متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه برخیابان ساحلی غربی

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

105متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

215متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن,فروش در شیراز منطقه زرگری

قیمت کل : 9ميليارد رهن : 150ميليون اجاره : 18ميليون

105متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

6 خواب 570متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

7 خواب 390متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه میدان ارم

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 950ميليون اجاره : 15ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 250ميليون اجاره : 15ميليون

3 خواب 270متر متر مربع

سن بنا 2سال , طبقه اول, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 150ميليون اجاره : 16.5ميليون

4 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top