جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 18ميليون

180متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه عفیف آباد

رهن : 50ميليون اجاره : 20ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

8 خواب

کاربری اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب 500متر متر مربع

سن بنا 20سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

40متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آموزشگاه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

14 خواب

سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

منزل دربست جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

150متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 26سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top