جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

110متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 8سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

110متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 7سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

2 خواب 53متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 8سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه براصلی خیابان ساحلی غربی

رهن : کارشناسي اجاره : 17ميليون

120متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 100ميليون اجاره : 16.5ميليون

140متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه چمران

رهن : 200ميليون اجاره : 15ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

2 خواب 53متر متر مربع

سن بنا 4سال , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 15ميليون

53متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله صنعتی,کارگاهی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه جاده بوشهر

قیمت کل : 4.5ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 18ميليون

400متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 20سال , طبقه سوله, سیستم نقشه صنعتی, غربی, نما سیمان سفید, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top