جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه زرهی

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان اداری جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فلکه گاز

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

7 خواب 300متر متر مربع

سن بنا قدیمی , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

230متر متر مربع

کاربری غذایی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

2 خواب 400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

240متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در شیراز منطقه فرهنگ شهر

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه امیرکبیر

رهن : 100ميليون اجاره : 16ميليون

350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله موادغذایی,بهداشتی جهت اجاره,رهن,فروش در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

قیمت کل : کارشناسي رهن : 80ميليون اجاره : 17ميليون

2 خواب 2000متر متر مربع

کاربری مواد غذایی- بهداشتی, سن بنا 15سال , طبقه سوله, سیستم نقشه موادغذای- بهداشتی, شمالی, نما اجر مدرسه ای, سند دفترچه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top