جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در کیش منطقه میرمهنا

رهن : 50ميليون اجاره : 20ميليون

8 خواب

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه اطلسی

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در کیش منطقه صنعتی و انبار

رهن : 50ميليون اجاره : 16ميليون

کاربری صنعتی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تبریز منطقه چایکنار

رهن : 10ميليون اجاره : 17ميليون

28متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پارامونت

رهن : 150ميليون اجاره : 20ميليون

350متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصردشت

رهن : 40ميليون اجاره : 17ميليون

60متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قصرالدشت

رهن : 200ميليون اجاره : 16ميليون

7 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه منیریه - امیریه

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه اول, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 200ميليون اجاره : 19ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه استقلال

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

160متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top