جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 4 اجاره : 1

3 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه همکف, سه نبش, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره در تبریز منطقه 17 شهریور قدیم

رهن : 1 اجاره : 1

1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه قدوسی غربی

رهن : 2 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تبریز منطقه رشدیه

رهن : 2 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه ششم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار رحمت

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

مغازه کارگاهی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه شهرک صنعتی بزرگ

رهن : 2 اجاره : 2

4 متر مربع

کاربری کارگاه, سن بنا 10سال , طبقه مغازه, سیستم نقشه کارگاهی, جنوبی, نما آجر گری, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 1 اجاره : 2

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه پاسداران - سبحانی

رهن : 2 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه ستارخان

رهن : 2 اجاره : 2

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, شمالی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه بلوار مدرس

رهن : 1 اجاره : 2

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top