جستجوی ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در همدان منطقه همدان

قیمت کل : 2ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top