جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.36ميليارد

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, شمالی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.43ميليارد

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در همدان منطقه 2

قیمت کل : 1.44ميليارد

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top