جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه همکف, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

سوله جهت اجاره,رهن در همدان

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 90ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 2

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 141متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه حیاط دار جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 70ميليون اجاره : 2.7ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه حیاط دار جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 100ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در همدان منطقه 1

قیمت کل : 2.72ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 6ميليون

17متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 2

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در همدان منطقه 3

قیمت کل : 9ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 14سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top