جستجوی ملک

سوله جهت اجاره,رهن در همدان

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

4 خواب 500متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 2سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن,فروش,معاوضه در همدان منطقه 3

قیمت کل : 9ميليارد رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 14سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 2

رهن : 200ميليون اجاره : 11ميليون

133متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 1سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 2

رهن : 50ميليون اجاره : 15ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 2

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

100متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 2

رهن : 150ميليون اجاره : 10ميليون

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

دفتر اداری جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 2

رهن : 140ميليون اجاره : 14ميليون

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 400ميليون اجاره : 10ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top