جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در همدان

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

150متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 4

رهن : 100ميليون اجاره : 10ميليون

92متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 100ميليون اجاره : 15ميليون

72متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا قدیمی , ...

جزئیات ملک

آپارتمان تجاری جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 1ميليارد اجاره : 10ميليون

330متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه ویلائی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

130متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 2

رهن : 150ميليون اجاره : 10ميليون

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

دفتر اداری جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 2

رهن : 140ميليون اجاره : 14ميليون

5 خواب 300متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 20سال , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در همدان منطقه 1

رهن : 400ميليون اجاره : 10ميليون

5 خواب 400متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top