جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در فردیس منطقه سه راه حافظیه

رهن : 5 اجاره : 6

2 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش,مشارکت در ساخت در فردیس منطقه کانال غربی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما رومی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت پیش فروش در فردیس منطقه کانال غربی

قیمت کل : 5

2 خواب 1 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, نما رومی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه قریشی شمالی

قیمت کل : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, شمالی روبه نما, نما سنگ, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه قریشی شمالی

قیمت کل : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی روبه نما, نما رومی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه قریشی شمالی

قیمت کل : 8

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی روبه نما, نما رومی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,مشارکت در ساخت در فردیس منطقه کنگرانی

رهن : 1 اجاره : 1

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,مشارکت در ساخت در فردیس منطقه فلکه پنجم

رهن : 4

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در فردیس منطقه کانال غربی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما رومی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در فردیس منطقه کانال غربی

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما رومی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top