جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در فردیس منطقه شاخه اصلی

رهن : 40ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه زیرزمین, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت اجاره,رهن در فردیس منطقه قریشی شمالی

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیرزمین, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در فردیس منطقه سرحدی جنب مصلی

رهن : 10تومان اجاره : 1.8ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در فردیس منطقه سه راه حافظیه

رهن : 55ميليون اجاره : 600تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن,مشارکت در ساخت در فردیس منطقه کنگرانی

رهن : 15ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,مشارکت در ساخت در فردیس منطقه فلکه پنجم

رهن : 40ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,مشارکت در ساخت در فردیس منطقه گلفام

رهن : 150ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 12طبقه, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در فردیس منطقه بلوار امام خمینی

رهن : 80ميليون اجاره : 2.4ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در فردیس منطقه شاخه اصلی

رهن : 75ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در فردیس منطقه فلکه پنجم

رهن : 165ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top