جستجوی ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه آب 250

قیمت کل : 14ميليارد

8 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه برازنده

قیمت کل : 3ميليارد

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1.7ميليارد

8 خواب 360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه شهر بهارستان

قیمت کل : 700ميليون

8 خواب 320متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما رومی وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب 390متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه ویلائی, دو نبش جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق

قیمت کل : 3ميليارد

8 خواب 440متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1.1ميليارد

8 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه جابر انصاری

قیمت کل : 1.45ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1.35ميليارد

8 خواب 460متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 1ميليارد

8 خواب 450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top