جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 8ميليارد

3 خواب 24متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 12

قیمت کل : 1.26ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 400ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه ۳

قیمت کل : 3.795ميليارد

3 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 1.5ميليارد

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1.85ميليارد

3 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن,فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 400ميليون اجاره : کارشناسي

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 130ميليون اجاره : 3.8ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 12

قیمت کل : 3.91ميليارد

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه پنجم, دونبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top