جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 160ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1.2ميليارد

3 خواب 118متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار

قیمت کل : 4.725ميليارد

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه ششم, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 4.2ميليارد

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پردیس

قیمت کل : 1.85ميليارد

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1.5ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1.32ميليارد

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه آبشار

رهن : 350ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top