جستجوی ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 760ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 12

قیمت کل : 779ميليون

2 خواب 82متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 12

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, دوکله نور, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 770ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 765ميليون

45متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 6سال , طبقه منفی 60, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top