جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 650ميليون

31متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه میثم

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 73متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه منفی 60, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاخ شرقی

قیمت کل : 700ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شیخ صدوق شمالی

قیمت کل : 650ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 660ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, جنوبی, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 700ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه منهای 60, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 660ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 660ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top