جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه چهارم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 605ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 637ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 640ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 620ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top