جستجوی ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 3

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اصفهان منطقه باغ دریاچه

قیمت کل : 3

6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه باغ دریاچه

قیمت کل : 3

6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 3

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر

قیمت کل : 3

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4 بزرگمهر

قیمت کل : 3

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3چهارباغ خواجو

قیمت کل : 3

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه سیمین( سهروردی)

قیمت کل : 3

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بلوار کشاورز

قیمت کل : 3

1 خواب 7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top