جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اصفهان منطقه باغ دریاچه

قیمت کل : 320ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه باغ دریاچه

قیمت کل : 320ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 335ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر

قیمت کل : 325ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه زیرزمین, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 320ميليون

90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 300ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 335ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top