جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, شمالی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پنجم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه پنجم, شمالی شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1

2 خواب 2 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهارم, دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

قیمت کل : 1

2 خواب 9 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, جنوبی شرقی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top