جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 12

قیمت کل : 1.485ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 12

قیمت کل : 1.43ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 12

قیمت کل : 1.75ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 12

قیمت کل : 1.26ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 4.75ميليون

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 12

قیمت کل : 1.66ميليون

151متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه خانه اصفهان

قیمت کل : 1ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 2.64ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند كاغذي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 2.89ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, نما سنگ, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1.064ميليون

2 خواب 133متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top