جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه دولت آباد

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سه نبش, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه جی

قیمت کل : 155ميليون

20متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شاهین شهر

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 150ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه شهر سیمرغ

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 81متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه کاوه

قیمت کل : 155ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه زیرزمین, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ وسفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی جهت فروش در اصفهان منطقه 10

قیمت کل : 170ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 12سال , طبقه اول, سند قولنامه محضري, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top