جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در اصفهان

قیمت کل : 1.82ميليارد

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پردیس

قیمت کل : 1.85ميليارد

3 خواب 132متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پردیس

قیمت کل : 1.995ميليارد

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1.85ميليارد

3 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه پردیس

قیمت کل : 1.95ميليارد

3 خواب 126متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1.9ميليارد

4 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , درب از حیاط و ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه مشتاق دوم

قیمت کل : 1.97ميليارد

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, دو نبش شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه بزرگمهر

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 12

قیمت کل : 2ميليارد

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top