جستجوی ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه زردنجان

قیمت کل : 1

کاربری کشاورزی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغچه جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 5

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه کبوترآباد

قیمت کل : 2

کاربری مسکونی, سن بنا , سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه جار

قیمت کل : 6

کاربری کشاورزی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه ارغوانیه

قیمت کل : 1

کاربری کشاورزی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان منطقه فرودگاه

قیمت کل : 5

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 4

1 خواب 2 متر مربع

سن بنا 99سال , طبقه سوم, ...

جزئیات ملک

باغ جهت فروش در اصفهان

قیمت کل : 2

6 خواب

کاربری کشاورزی, سن بنا نوساز , سند مشاع, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top