جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در اصفهان منطقه مصلی جنوبی

قیمت کل : 5

1 خواب 6 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, سند دارد, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در اصفهان منطقه آبشار سوم

قیمت کل : 1

7 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند دارد, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در اصفهان منطقه باغ دریاچه

قیمت کل : 1

2 خواب 1 متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, سه نبش, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در اصفهان منطقه چهار باغ بالا

قیمت کل : 3

1 خواب 6 متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top