جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 100ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 100ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 160ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه آبشار

رهن : 350ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 70ميليون اجاره : 3تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 100ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 80ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری.اداری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 300ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 300ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 90ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 17سال , طبقه همکف, دو نبش شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top