جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 70ميليون اجاره : 3تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 50ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 70ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب

سن بنا 12سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 50ميليون اجاره : 3تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه جی

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 70ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 60ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق اول

رهن : 50ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 119متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top