جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه آبشار

رهن : 350ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 300ميليون

3 خواب 230متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 300ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 350ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 350ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه علامه امینی

رهن : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دهم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 300ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 300ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 350ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مطهری1

رهن : 300ميليون

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, درب از ساختمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top