جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 200ميليون اجاره : 500تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 160ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه منفی 60, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه آبشار

رهن : 180ميليون اجاره : 200تومان

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 160ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه سوم, سه نبش, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 150ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 200ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت رهن در اصفهان

رهن : 160ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 150ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 200ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بزرگمهر

رهن : 150ميليون اجاره : 10ميليون

285متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه اول, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top