جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 100ميليون اجاره : 1.7ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 100ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 100ميليون اجاره : 2.5ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه آبشار

رهن : 120ميليون اجاره : 6ميليون

2 خواب 160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 150ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 150ميليون اجاره : 2تومان

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 140ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 150ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه دوم, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, دو نبش شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 130ميليون اجاره : 3.8ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top