جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه آبشار

رهن : 800ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 194متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه اول, چهارنبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 130ميليون اجاره : 3.8ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه سجاد

رهن : 35ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 30ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 250ميليون اجاره : 4ميليون

2 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 12

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ملاصدرا

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, جنوبی, سند دارد, ...

جزئیات ملک

زمین مسکونی جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه 12

قیمت کل : 3.38ميليارد رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه آپادانا

رهن : 150ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه پردیس

رهن : 30ميليون اجاره : 3ميليون

135متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 2سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top