جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن,فروش در اصفهان منطقه ملک شهر

رهن : 150ميليون اجاره : 35ميليون

175متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top