جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه ملک شهر

رهن : 75ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه نیرو

رهن : 4ميليون اجاره : 350تومان

7متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 25ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه همکف, دو نبش شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بزرگمهر

رهن : 40ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سه نبش, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 60ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

خانه 3 طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 50ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, ...

جزئیات ملک

ویلایی یک طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه بعثت

رهن : 20ميليون اجاره : 400تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

ویلایی دو طبقه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 135ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه گلستان

رهن : 50ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب 85متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک

ویلایی سه طبقه به بالا جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه کاوه

رهن : 30ميليون اجاره : 300تومان

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ وسفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top