جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 50ميليون اجاره : 1.3ميليون

2 خواب 105متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 5ميليون اجاره : 1.1ميليون

65متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 10سال , طبقه زیرزمین, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 10ميليون اجاره : 1.6ميليون

22متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 15ميليون اجاره : 1.5ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه منفی 60, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 160ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه منفی 60, شمالی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 100ميليون اجاره : 2ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 8

رهن : 20ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top