جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه جلفا

رهن : 250ميليون اجاره : 15ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شرقی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 100ميليون اجاره : 20ميليون

12 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top