جستجوی ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 20ميليون اجاره : 10ميليون

6 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , شمالی جنوبی دو کله, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه مشتاق دوم

رهن : 50ميليون اجاره : 10ميليون

3 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا قدیمی , طبقه همکف, دو نبش جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه خانه اصفهان

رهن : 100ميليون اجاره : 12ميليون

360متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه علامه امینی

رهن : 120ميليون اجاره : 12ميليون

90متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 4سال , طبقه همکف, جنوبی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه جلفا

رهن : 250ميليون اجاره : 15ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شرقی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه توحید میانی

رهن : 30ميليون اجاره : 10ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , غربی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 30ميليون اجاره : 12ميليون

10 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top