جستجوی ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه جلفا

رهن : 250ميليون اجاره : 15ميليون

80متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شرقی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه توحید میانی

رهن : 30ميليون اجاره : 10ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , غربی, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در اصفهان

رهن : 30ميليون اجاره : 12ميليون

10 خواب

سن بنا , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top