جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چهارراه باهنر

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 9595متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز انتهای نبی اکرم -روبروی شهرداری منطقه 9

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نبی اکرم

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه باهنر

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه نبی اکرم

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه چهارراه باهنر جنوبی - خ فراشبند

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 123متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در شیراز منطقه والفجر

قیمت کل : 472ميليون

سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نبی اکرم

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نبی اکرم

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه چهارراه باهنر

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 9595متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top