جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 9

قیمت کل : 150ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شرقی غربی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در مشهد منطقه 9

قیمت کل : 110ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , شرقی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 9

رهن : 8ميليون اجاره : 360تومان

25متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 9

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در مشهد منطقه 9

700متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه 9

220متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه 9

180متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه 9

200متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه 9

150متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top