جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 9

قیمت کل : 103ميليون

1 خواب

سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه 9

220متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 9

قیمت کل : 700ميليون

سن بنا 99سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه 9

قیمت کل : 20ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 9

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در مشهد منطقه 9

رهن : 10ميليون اجاره : 1.7ميليون

80متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه همکف, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 9

قیمت کل : 150ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 600تومان

1 خواب 56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه سوم, شرقی غربی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در مشهد منطقه 9

قیمت کل : 110ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا قدیمی , شرقی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 9

رهن : 8ميليون اجاره : 360تومان

25متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 9

رهن : 20ميليون اجاره : 500تومان

50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top