جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 1.0355ميليارد

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سایر, شمالی,جنوبی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 1.0452ميليارد

3 خواب 156متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

1 خواب 63متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه واحدها, جنوبی, نما کامپوزیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 1ميليارد

4 خواب

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سوم, شمالی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 1.17ميليارد

سن بنا 100سال , طبقه سایر, شمالی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 8 - نظام آباد

رهن : 15ميليون اجاره : 900تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 8 - نارمک

رهن : 20ميليون اجاره : 1ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 8 - نارمک

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 5سال , طبقه چهارم, شمالی,جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8 - نارمک

قیمت کل : 277.3ميليون

2 خواب 59متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top