جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 19ميليون

1 خواب 59متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 700ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 50تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه 60-, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 260ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 230ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلایی قابل سکونت جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 680ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

3 خواب 210متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 480ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, شمالی - جنوبی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در اصفهان منطقه 8

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی - جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top