جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 8

رهن : 70ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 8

رهن : 50ميليون اجاره : 5ميليون

16متر متر مربع

سن بنا 15سال , طبقه همکف, شرقی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 320ميليون

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 32ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 32ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 32ميليون

1 خواب

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه 8

قیمت کل : 800ميليون

450متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه نبی اکرم

قیمت کل : 235ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top