جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 8

1 خواب

کاربری تجاری.اداری, سن بنا 6سال , طبقه اول, سیستم نقشه یک طبقه, شرقی, نما آلومییم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 485ميليون

3 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هفتم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 0.026تومان

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 0.026تومان

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 0.026تومان

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

قیمت کل : 0.026تومان

2 خواب

سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 8

سن بنا 4سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top