مستغلات جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - سهروردی

رهن : 200ميليون اجاره : 10ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - سهروردی

رهن : 40ميليون اجاره : 3.5ميليون

4 خواب 171متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 21سال , طبقه سوم, شمالی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 5.4ميليارد

2 خواب 106متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 4.5ميليارد

180متر متر مربع

کاربری سند اداری, سن بنا 100سال , طبقه کل, شمالی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 2.325ميليارد

2 خواب 155متر متر مربع

کاربری م-اداری, سن بنا نوساز , طبقه 1/2, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی

قیمت کل : 837ميليون

1 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه جهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - بهارشمالی

قیمت کل : 386.1ميليون

2 خواب 99متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 100سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - کلیم کاشانی

رهن : 70ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - کلیم کاشانی

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه جهارم, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 7 - میثاق

قیمت کل : 900ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top