جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 7

رهن : 110ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 26سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 375ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند در دست اقدام, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند 6 دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 0.029تومان

1 خواب

سن بنا 23سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 0.029تومان

1 خواب

سن بنا 23سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند 6 دانگ تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 210ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند در دست اقدام, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی غربی, سند در دست اقدام, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 130ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 210ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top