جستجوی ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 7

رهن : 110ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

سن بنا 26سال , طبقه چهار, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 2.1ميليارد

سن بنا 99سال , ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره در تهران منطقه 7

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, نما رومی گرانیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

35متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 495ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 495ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7

رهن : 3ميليون اجاره : 170تومان

83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 320ميليون

86متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, غربی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7

رهن : 40ميليون اجاره : 1ميليون

80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 468ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top