جستجوی ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - مفتح

قیمت کل : 477.4ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

سن بنا 17سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ وشیشه, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 7 - عباس آباد

قیمت کل : 1.5ميليارد

15متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - سهروردی شمالی

رهن : 145ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 6سال , طبقه همکف, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی شمالی

قیمت کل : 885ميليون

2 خواب 118متر متر مربع

سن بنا 1سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی جنوبی

قیمت کل : 617.5ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - سهروردی شمالی

5 خواب 250متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه در کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در تهران منطقه 7 - مطهری

1 خواب 26متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه همکف, جنوبی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7 - مطهری

رهن : 280ميليون

3 خواب 112متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه پنچم, شمالی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7 - مطهری

قیمت کل : 471.9ميليون

3 خواب 143متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 40سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 7 - سهروردی شمالی

قیمت کل : 720ميليون

2 خواب 114متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top