جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 313ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 215ميليون

1 خواب 96متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 397ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 350ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه 7

قیمت کل : 17ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 255ميليون

2 خواب 116متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه هفتم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 562.5ميليون

205متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه همکف, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 172ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهار, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 269ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه همکف, دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top