جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 7

قیمت کل : 2ميليارد

سن بنا 30سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7

رهن : 35ميليون اجاره : 600تومان

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7

رهن : 45ميليون اجاره : 1.5ميليون

360متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 98ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 7

قیمت کل : 45ميليون رهن : 13ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7

رهن : 50ميليون اجاره : 1.2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما رومی گرانیت, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 390ميليون

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 7

قیمت کل : 210ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه ششم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در مشهد منطقه 7

100متر متر مربع

سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top