جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 546ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه فرهنگ شهر

قیمت کل : 714ميليون

3 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 45.14ميليارد

86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه ششم, سیستم نقشه 6طبقه, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 7

رهن : 20ميليون اجاره : 1.8ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 99سال , دو نبش شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 270ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه سوم, سیستم نقشه دوبلکس, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 138ميليون

سن بنا 15سال , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 375ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 400ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 7

قیمت کل : 230ميليون

4 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top