جستجوی ملک

ساختمان کامل جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 455ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی - جنوبی, نما سنگ, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 920ميليون

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه دو طبقه, درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6

قیمت کل : 586.5ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 6

قیمت کل : 900ميليون

1 خواب

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرزمین, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی اباد

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه نیم طبقه زیر زمین, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر نما, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد - خ لادن

قیمت کل : 215ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 408ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top