جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6

قیمت کل : 2.34ميليارد

345متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه کلنگی جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 1.2ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , درب از ساختمان, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 441ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6

قیمت کل : 3ميليارد

4 خواب 242متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 6

قیمت کل : 455ميليون

70متر متر مربع

سن بنا 25سال , سیستم نقشه 5طبقه, غربی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 347ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی اباد

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه نیم طبقه زیر زمین, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر نما, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد - خ لادن

قیمت کل : 215ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 408ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top