جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6

قیمت کل : 330ميليون

84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 22سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6

رهن : 10ميليون اجاره : 1.8ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری ت . م . ا, سن بنا 30سال , طبقه اول, غربی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 347ميليون

2 خواب 112متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول و دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی اباد

قیمت کل : 180ميليون

1 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه نیم طبقه زیر زمین, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 190ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر نما, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد - خ لادن

قیمت کل : 215ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,پیش فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 408ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده نيست, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه انتهای گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 269ميليون

3 خواب 127متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند آماده, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در شیراز منطقه گلدشت حافظ

قیمت کل : 1.088ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top