جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه گلدشت معالی آباد

قیمت کل : 500ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , سیستم نقشه یک دهنه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 240ميليون

3 خواب 400متر متر مربع

سن بنا , ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن در شیراز منطقه معالی آباد

رهن : 240ميليون

3 خواب 400متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 6

قیمت کل : 6.25ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6

رهن : 7ميليون اجاره : 1.7ميليون

80متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6

رهن : 8ميليون اجاره : 1.6ميليون

75متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه زیرزمین, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زیر زمین مسکونی جهت فروش در اصفهان منطقه 6

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه زیرزمین, سند سيم و سرب, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 6

رهن : 310ميليون

3 خواب

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 180ميليون رهن : 50ميليون

1 خواب 71متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه نیم طبقه پائین, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top