جستجوی ملک

زمین مسکونی جهت فروش در اصفهان منطقه 6

قیمت کل : 1.5ميليارد

سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 6

قیمت کل : 6.25ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

منزل طبقاتی جهت اجاره,رهن در شیراز منطقه صنایع

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 70ميليون اجاره : 2ميليون

4 خواب 300متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه همکف, سیستم نقشه دو طبقه, درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 6

رهن : 6ميليون اجاره : 1.2ميليون

37متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 6

رهن : 4.5ميليون اجاره : 550تومان

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, درب از ساختمان, نما کنیتکس, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 6

رهن : 6.5ميليون اجاره : 900تومان

کاربری اداری, سن بنا 30سال , طبقه اول, درب از ساختمان, نما کنیتکس, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 190ميليون رهن : 40ميليون

1 خواب 71متر متر مربع

سن بنا , طبقه زیرزمین, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه معالی آباد

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 144متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دو طبقه, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 6

قیمت کل : 3.2ميليارد

سن بنا 99سال , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 6

قیمت کل : 550ميليون رهن : 100ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top