جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 394ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 2ميليون اجاره : 270تومان

1 خواب

کاربری اداری, سن بنا 11سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 5

سن بنا 99سال , شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 209ميليون

11متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شرقی, نما آلومییم, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 294ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 295ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو نبش شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 3.18ميليارد

سن بنا 5سال , شمالی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 126ميليون

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 50ميليون اجاره : 1.95ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 20ميليون اجاره : 48ميليون

کاربری تجاری, سن بنا 5سال , طبقه همکف, شرقی, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top