جستجوی ملک

مغازه جهت رهن, در شیراز منطقه 5

رهن : 35ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 172ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 260ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 10ميليون اجاره : 300تومان

150متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 535ميليون رهن : 120ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 535ميليون رهن : 120ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 535ميليون رهن : 120ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 180ميليون رهن : 32ميليون اجاره : 200تومان

48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 678ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 27سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, غربی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 5

قیمت کل : 260ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top