جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اهواز منطقه 5

قیمت کل : 50ميليون رهن : 0.01تومان اجاره : 0.002تومان

1 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 5

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

1 خواب

سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 990ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 5

رهن : 10ميليون اجاره : 1.5ميليون

3 خواب

کاربری اداری, سن بنا , طبقه اول, شرقی غربی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 5

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در اصفهان منطقه 5

رهن : 90ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 630ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 5

رهن : 100ميليون اجاره : 500تومان

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در اصفهان منطقه 5

رهن : 10ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه زیر همکف, شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top