جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 294ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 295ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو نبش شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

4 خواب

سن بنا 30سال , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 50ميليون اجاره : 700تومان

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 275ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 4.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 5طبقه, دو نبش شمالی, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 606ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 285ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 640ميليون

145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در هشتپر منطقه 57

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

سن بنا 7سال , طبقه ویلا, سیستم نقشه ویلائی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top