جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 117ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 180ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 130ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن,فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 300ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 1.5تومان

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در ساری منطقه 5

رهن : 5ميليون اجاره : 2.8ميليون

140متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , شمالی, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 165ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه ویلائی, شرقی غربی دو کله, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 55ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند دارد, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 1.395ميليارد

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 4سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 5

قیمت کل : 3ميليارد

3 خواب 414متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوبلکس, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره در ساری منطقه 5

قیمت کل : 320ميليون رهن : 100ميليون اجاره : 7.5ميليون

5 خواب 500متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top