جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 1.572ميليارد

2 خواب 131متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 3.9ميليارد

3 خواب 195متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 1.17ميليارد

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 3.276ميليارد

3 خواب 182متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 2.32ميليارد

3 خواب 145متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 2.1ميليارد

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 550ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شمالی, ...

جزئیات ملک

اداری جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 1.6ميليون

100متر متر مربع

کاربری اداری, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 3.696ميليارد

3 خواب 264متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه پنجم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در اصفهان منطقه 5

قیمت کل : 1.19ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا , سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top