جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 294ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 295ميليون

65متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, دو نبش شمالی, نما سنگ وسوفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 50ميليون اجاره : 2ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 5

رهن : 46ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

سن بنا 13سال , طبقه چهار, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 205ميليون

سن بنا 17سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش شمالی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 5

رهن : 65ميليون اجاره : 1ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 5سال , طبقه دهم, شمالی, نما سنگ وسوفال, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن, در شیراز منطقه 5

رهن : 35ميليون

16متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , دو نبش جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 172ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 10ميليون اجاره : 300تومان

150متر متر مربع

سن بنا نوساز , درب از ساختمان, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 5

قیمت کل : 535ميليون رهن : 120ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه پیلوت, سیستم نقشه 4طبقه, درب از حیاط و ساختمان, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top