آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 5

رهن : 220ميليون

160متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما رومی گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - بلوار فردوس

قیمت کل : 560ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 467.5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهران

قیمت کل : 338.2ميليون

2 خواب 89متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 500ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

3 خواب 115متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, شمالی,جنوبی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 680.4ميليون

2 خواب 108متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - پونک

قیمت کل : 412.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 4سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - شهر زیبا

قیمت کل : 235ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, شرقی, نما گرانیت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 5 - آیت الله کاشانی

قیمت کل : 365ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 14سال , طبقه اول, شمالی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top