گاراژ جهت فروش در شیراز منطقه امیرکبیر

قیمت کل : 3.3ميليارد

سن بنا , سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شیراز منطقه عدالت شمالی

قیمت کل : 200ميليون

42متر متر مربع

سن بنا , طبقه دوم, سند سرقفلي و مالكيت, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 210ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 4 - بنی هاشم

قیمت کل : 1.2ميليارد

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه اول, شرقی,غربی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 4 - مجیدیه شمالی

قیمت کل : 510ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 25سال , طبقه سایر, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 325.5ميليون

2 خواب 70متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه اول, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - هروی

قیمت کل : 1.5525ميليارد

3 خواب 207متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 7سال , طبقه اول, شمالی, نما آجر, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 3.5ميليارد

9 خواب 420متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه در کل, شمالی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 550ميليون

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سایر, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top