جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 900ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 750ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما کنیتکس, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 890ميليون

4 خواب 290متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما ترکیبی (سنگ - چوب -آجر), سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 220ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , سیستم نقشه ویلائی, سه نبش, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 1.1ميليارد رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

278متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه دوبلکس, سه نبش, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 190ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 1.2ميليارد رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 700ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , سیستم نقشه ویلائی, شرقی غربی دو کله, نما سیمان سفید, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 220ميليون

80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top