جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 270ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی غربی دوکله, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 172ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 172ميليون

2 خواب 115متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 152ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 190ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 380ميليون

2 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه پنت هوس, شمالی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 1.815ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 400ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 330ميليون

3 خواب 165متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند در حال گرفتن سند, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top