جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

رهن : 15ميليون اجاره : 800تومان

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 18سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 80ميليون

1 خواب 40متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 4 - میدان رسالت

رهن : 40ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

سن بنا 25سال , طبقه اول, جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

24متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه در کل, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 130ميليون

1 خواب 48متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 11سال , طبقه اول, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 5سال , طبقه پنچم, شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 168ميليون

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 13سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 183ميليون

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 175.5ميليون

1 خواب 65متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4 - تهرانپارس

قیمت کل : 169ميليون

1 خواب 58متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 14سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top