جستجوی ملک

خانه جهت فروش در کاشان منطقه 4

قیمت کل : 370ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه 4

قیمت کل : 10.5ميليون

77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4

قیمت کل : 742ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه 4

قیمت کل : 275ميليون

2 خواب 107متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهارم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کاشان منطقه 4

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کاشان منطقه 4

1 خواب

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کاشان منطقه 4

قیمت کل : 1.7ميليارد

4 خواب 500متر متر مربع

سن بنا 6سال , سیستم نقشه دوبلکس, دو نبش شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کاشان منطقه 4

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 1780متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 4

قیمت کل : 980ميليون

سن بنا 99سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کاشان منطقه 4

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 350متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, سه نبش, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top