جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4

قیمت کل : 10.9ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کاشان منطقه 4

قیمت کل : 1.7ميليارد

3 خواب 335متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, سه نبش, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4

قیمت کل : 59ميليارد

3 خواب

سن بنا 10سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4

قیمت کل : 742ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,مشارکت در ساخت در اصفهان منطقه 4

قیمت کل : 4.061ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 4

قیمت کل : 820ميليون

35متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 15سال , غربی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 4

رهن : 62ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه اول, درب از حیاط و ساختمان, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 4

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 4

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, درب از حیاط و ساختمان, سند مشاع, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top