جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4

قیمت کل : 742ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,مشارکت در ساخت در اصفهان منطقه 4

قیمت کل : 4.061ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در کاشان منطقه 4

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کاشان منطقه 4

1 خواب

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کاشان منطقه 4

قیمت کل : 1.7ميليارد

4 خواب 500متر متر مربع

سن بنا 6سال , سیستم نقشه دوبلکس, دو نبش شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در کاشان منطقه 4

قیمت کل : 1ميليارد

1 خواب 1780متر متر مربع

سن بنا نوساز , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 4

قیمت کل : 980ميليون

سن بنا 99سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در کاشان منطقه 4

قیمت کل : 1.8ميليارد

3 خواب 350متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه تریبلکس, سه نبش, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کاشان منطقه 4

2 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , سیستم نقشه 4طبقه, دو نبش جنوبی, نما سفال, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top