جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در ساری منطقه 4

رهن : 50ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در ساری منطقه 4

رهن : 50ميليون اجاره : 1تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در کرج منطقه 4

77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در ساری منطقه 4

رهن : 10ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند منگوله دار, ...

جزئیات ملک

خانه دربست جهت اجاره,رهن در ساری منطقه 4

رهن : 8ميليون اجاره : 450تومان

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , سیستم نقشه ویلائی, سند منگوله دار, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 140ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند منگوله دار, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 75ميليون

2 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 214.5ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ-آجر, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 5ميليارد رهن : 3ميليون

کاربری کشاورزی, سن بنا , جنوبی, سند منگوله دار, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 4

قیمت کل : 230ميليون رهن : 3ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top