جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در مهرشهر منطقه 4

قیمت کل : 193.75ميليون

125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4

قیمت کل : 460ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در مهرشهر منطقه 4

قیمت کل : 150ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 4

قیمت کل : 742ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,مشارکت در ساخت در اصفهان منطقه 4

قیمت کل : 4.061ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا , درب از حیاط, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 20متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت فروش در تهران منطقه 4

10 خواب

کاربری صنعتی, سن بنا قدیمی , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 4

رهن : 50ميليون اجاره : 3ميليون

110متر متر مربع

سن بنا 5سال , جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 4

2 خواب 86متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 4

قیمت کل : 320ميليون

80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top