جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 3.51ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مجموعه اپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 4ميليارد

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دوطرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 870ميليون

2 خواب 87متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دوطرف نور, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 2ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, دوطرف نور, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 845ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه سوم, دوطرف نور, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 680ميليون

3 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه اول, دوطرف نور, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 395ميليون

2 خواب 84متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 7سال , طبقه دوم, جنوبی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 1ميليارد

3 خواب 185متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه اول, شمالی, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 895ميليون

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه همکف, شمالی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top