جستجوی ملک

زمین جهت فروش در قم منطقه 3

قیمت کل : 114ميليون

سن بنا نوساز , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در قم منطقه 3

قیمت کل : 114ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , سیستم نقشه دوطبقه, درب از حیاط, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3

قیمت کل : 3.2ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه پنجم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3

قیمت کل : 9.7ميليارد

7 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه تریبلکس, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در اراک منطقه 3

قیمت کل : 12ميليون

2 خواب 78متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما آجر گری, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در اراک منطقه 3

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 99سال , سیستم نقشه یک طبقه, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 2.7ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 3

رهن : 70ميليون اجاره : 5ميليون

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

سوئیت جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 5ميليون اجاره : 700تومان

سن بنا نوساز , غربی, سند ؟, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در قم منطقه 3

قیمت کل : 194ميليون

2 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top