جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 220ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در ساری منطقه 3

رهن : 6ميليون اجاره : 400تومان

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن در ساری منطقه 3

رهن : 55ميليون

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند منگوله دار, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند منگوله دار, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 330ميليون رهن : 3ميليون

3 خواب 136متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند تك برگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 250ميليون رهن : 3ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند آزاد, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 550ميليون رهن : 3ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 515ميليون رهن : 3ميليون

2 خواب 103متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 465ميليون رهن : 3ميليون

2 خواب 93متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شخصي, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top