جستجوی ملک

ویلا جهت فروش در چالوس منطقه 33

1 خواب

سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در چالوس منطقه 33

1 خواب

سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 1.599ميليارد

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شیراز منطقه تاچارا

قیمت کل : 780ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شرقی, سند سيم سرب ملكي, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 3.51ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 2.8ميليارد

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 2.058ميليارد

3 خواب 147متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 4.1ميليارد

3 خواب 220متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 3.23ميليارد

3 خواب 190متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 4.23ميليارد

4 خواب 235متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top