جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در ساری منطقه 3

قیمت کل : 900ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

4 خواب 350متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند مالكيت, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 600ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 240متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 374ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 500ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 2.8ميليون

3 خواب 197متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 328.5ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 4.2ميليارد رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

4 خواب 360متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , سیستم نقشه دوبلکس, شرقی غربی دو کله, نما سیمان شسته, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 2.165ميليارد رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 2.165ميليارد رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

3 خواب 210متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 3

قیمت کل : 1.36ميليارد رهن : 5ميليون اجاره : 300تومان

2 خواب 800متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 6سال , سیستم نقشه ویلائی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top