جستجوی ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 3

رهن : 180ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 312.5ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 2.7ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, سند 6 دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 1ميليارد

40متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اصفهان منطقه 3

قیمت کل : 496ميليون

2 خواب 124متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, درب از حیاط و ساختمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در فردیس منطقه 3

قیمت کل : 8.9ميليون رهن : 2.2ميليون اجاره : 70تومان

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 11سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش شمالی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در اردبیل منطقه 3

قیمت کل : 1.9ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا 6سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 3

رهن : 200ميليون اجاره : 20ميليون

8 خواب 370متر متر مربع

کاربری مسکونی.اداری, سن بنا 8سال , سیستم نقشه 5طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه 3

170متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در مشهد منطقه 3

400متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , طبقه همکف, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top