دفتر کار جهت اجاره در تهران منطقه 3 - ظفر

رهن : 100ميليون اجاره : 6.5ميليون

2 خواب 125متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 12سال , طبقه سوم, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - دروس

قیمت کل : 4.9ميليارد

3 خواب 280متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه مختلف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - میرداماد

قیمت کل : 478.8ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 20سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در تهران منطقه 3 - سید خندان

رهن : 100ميليون اجاره : 3ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - میرداماد

قیمت کل : 1.0285ميليارد

2 خواب 121متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 9سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما رومی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - ظفر

قیمت کل : 690ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 17سال , طبقه اول, شمالی, نما آجر سه سانت, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش,اجاره در تهران منطقه 3 - جردن

قیمت کل : 665ميليون

1 خواب 70متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه پنچم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 3 - جردن

2 خواب 83متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 3 - گاندی

کاربری شخصی, سن بنا 100سال , طبقه سایر, جنوبی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 3 - پاسداران

رهن : 300ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 35سال , طبقه سایر, جنوبی,شرقی, نما کینتکس, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top