آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 470.4ميليون

2 خواب 98متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 223.2ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 15سال , طبقه چهارم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 430ميليون

2 خواب 104متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه زیر همکف, شمالی, نما ثبت نشده, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 382.5ميليون

2 خواب 85متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 14سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 444.6ميليون

3 خواب 117متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شرقی,غربی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 625ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری اوقافی, سن بنا نوساز , طبقه الی, شمالی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

رهن : 50ميليون اجاره : 900تومان

2 خواب 120متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه همکف, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 330ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی,شرقی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 462ميليون

3 خواب 140متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 396ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, نما سیمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top