جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 22

قیمت کل : 350ميليون رهن : 850ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 15طبقه, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 360ميليون رهن : 90ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 230ميليون رهن : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 28ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 34.4ميليون

2 خواب

سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما کنیتکس, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 22

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در

قیمت کل : 85ميليون رهن : 2ميليون اجاره : 150تومان

3 خواب 170متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه دوم, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 22

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 8سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 12طبقه, دو نبش جنوبی, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 462ميليون

110متر متر مربع

سن بنا نوساز , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top