جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 225ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 17سال , طبقه چهارم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 1.2ميليارد

30متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی, نما شیشه, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 319.6ميليون

1 خواب 68متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 88متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه واحدها, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 318.2ميليون

2 خواب 2متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا نوساز , طبقه 14, شمالی,جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 3.2ميليارد

100متر متر مربع

سن بنا 100سال , طبقه همکف, شمالی,جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 28ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 935ميليون

2 خواب 170متر متر مربع

کاربری شخصی, سن بنا 4سال , طبقه الی, جنوبی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

قیمت کل : 480ميليون

2 خواب 150متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22 - شهرک راه آهن

3 خواب 120متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه همکف, شرقی, نما سیمان, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top