جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 22

رهن : 70ميليون اجاره : 24ميليون

130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه دهم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 22

رهن : 50ميليون اجاره : 2.1ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

سن بنا 2سال , شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 22 -آزاد شهر جنب پیکان شهر

قیمت کل : 2.04ميليارد

2 خواب 210متر متر مربع

سن بنا 5سال , دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 23.1ميليون

2 خواب

سن بنا 11سال , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

2 خواب

سن بنا 1سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

2 خواب

سن بنا 1سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 47ميليون

1 خواب 100متر متر مربع

سن بنا نوساز , شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 44.8ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 644تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما رومی وسوفال, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 644تومان

3 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما رومی وسوفال, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top