جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 378ميليون

سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 277.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 12طبقه, شرقی غربی دو کله, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,فروش,معاوضه در تهران منطقه 22

قیمت کل : 3.2ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 15ميليون

141متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه پیلوت, شمالی جنوبی دو کله, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در پاکدشت منطقه 22

قیمت کل : 100ميليون رهن : 17ميليون اجاره : 100تومان

120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 22

قیمت کل : 42ميليون

3 خواب 130متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما کنیتکس, سند مشاع, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 22

قیمت کل : 350ميليون رهن : 850ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 15طبقه, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 360ميليون رهن : 90ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 230ميليون رهن : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 300ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 28ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top