جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 175ميليون

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 10ميليون رهن : 2ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 315ميليون

2 خواب

سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 21

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 1.7ميليون رهن : 80ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند سه دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 1.7ميليون رهن : 80ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند سه دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 125ميليون

38متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 16سال , طبقه سوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 16.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 25ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهار, غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن, در تهران منطقه 21

رهن : 400ميليون اجاره : 10تومان

7 خواب 1500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top