جستجوی ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 25ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهار, غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن, در تهران منطقه 21

رهن : 400ميليون اجاره : 10تومان

7 خواب 1500متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 20سال , طبقه دوم, سیستم نقشه ویلائی, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 21

قیمت کل : 345.4ميليون

157متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 21

قیمت کل : 14.3ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 11سال , طبقه سوم, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 225ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 9سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 216ميليون

2 خواب 76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 42ميليون

2 خواب 92متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , جنوبی, نما سیمان سفید, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 200ميليون

2 خواب 65متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 200ميليون

1 خواب 67متر متر مربع

سن بنا 10سال , طبقه سوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 240ميليون

2 خواب 91متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top