جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در شهرری منطقه 20

قیمت کل : 3.5ميليارد

130متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 99سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آلومییم, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره در تهران منطقه 20

قیمت کل : 23تومان

1 خواب

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , شمالی, نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن,فروش در ری منطقه 20

قیمت کل : 130ميليون رهن : 35ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ری منطقه 20

قیمت کل : 162ميليون

1 خواب 90متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 18سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 9.7ميليون

1 خواب 52متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن,فروش در ری منطقه 20

قیمت کل : 130ميليون رهن : 35ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در ری منطقه 20

قیمت کل : 110ميليون

1 خواب 76متر متر مربع

سن بنا 20سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرری منطقه 20

قیمت کل : 38ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در ری منطقه 20

قیمت کل : 300ميليون

18متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 30سال , طبقه دوم, سیستم نقشه دوطبقه, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در شهرری منطقه 20

قیمت کل : 375ميليون

2 خواب 113متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top