جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 249ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 17.1ميليون

سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در ری منطقه 20

قیمت کل : 106.8ميليون رهن : 30ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 142ميليون

2 خواب 59متر متر مربع

سن بنا 4سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در ری منطقه 20

قیمت کل : 400ميليون

200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شهرری منطقه 20

قیمت کل : 3.5ميليارد

130متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 99سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آلومییم, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره در تهران منطقه 20

قیمت کل : 23تومان

1 خواب

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , شمالی, نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت رهن,فروش در ری منطقه 20

قیمت کل : 130ميليون رهن : 35ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top