جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 378ميليون

سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 277.5ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 12طبقه, شرقی غربی دو کله, سند وکالتی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,فروش,معاوضه در تهران منطقه 22

قیمت کل : 3.2ميليارد رهن : 250ميليون اجاره : 15ميليون

141متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه پیلوت, شمالی جنوبی دو کله, نما کنیتکس, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

دفتر کار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب 80متر متر مربع

سن بنا 16سال , طبقه چهار, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 2.743ميليارد

3 خواب 211متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2

110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2

1 خواب 55متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه پیلوت, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2

رهن : 20ميليون

سن بنا 7سال , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در شهرری منطقه 20

قیمت کل : 3.5ميليارد

130متر متر مربع

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 99سال , طبقه همکف, جنوبی, نما آلومییم, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top