جستجوی ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 4.8ميليارد

سن بنا قدیمی , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه در اسلام‌شهر منطقه واوان

قیمت کل : 18.2ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 25ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهار, غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه فردوسی

قیمت کل : 252ميليون

2 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, سیستم نقشه 5طبقه, شمالی, سند سندششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2

رهن : 145ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه چهار, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 14.8ميليارد

سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در بجنورد منطقه فردوسی

قیمت کل : 160ميليون

2 خواب 110متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 14سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند سندششدانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 22

قیمت کل : 350ميليون رهن : 850ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه 15طبقه, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 360ميليون رهن : 90ميليون

100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 230ميليون رهن : 100ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی جنوبی دو کله, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top