جستجوی ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا 18سال , طبقه زیرزمین, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 600ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 12سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, درب از ساختمان, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

2 خواب

سن بنا 1سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

2 خواب

سن بنا 1سال , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 21

رهن : 20ميليون اجاره : 1.5ميليون

2 خواب 95متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 249ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه دوبلکس, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 1.7ميليون رهن : 80ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند سه دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره,رهن,فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 1.7ميليون رهن : 80ميليون اجاره : 3ميليون

3 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, سند سه دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top