جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 4ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در رشت منطقه 2

قیمت کل : 65ميليون

4 خواب 200متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, سیستم نقشه تریبلکس, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 4ميليارد

1 خواب 320متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه سوم, جنوبی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 36ميليارد

سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 14.8ميليارد

سن بنا , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در مشهد منطقه 2

قیمت کل : 175ميليون

25متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه اول, شرقی, سند اوقافی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2

3 خواب 211متر متر مربع

سن بنا 30سال , سیستم نقشه آپارتمانی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 28ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 22

قیمت کل : 34.4ميليون

2 خواب

سن بنا 2سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما کنیتکس, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره در تهران منطقه 20

قیمت کل : 23تومان

1 خواب

کاربری صنعتی, سن بنا نوساز , شمالی, نما ندارد, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top