جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 175ميليون

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شهرری منطقه 20

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 340ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

4 خواب 170متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 1.5ميليارد رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

3 خواب 180متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 360ميليون رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

2 خواب 94متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت اجاره,رهن در ساری منطقه 2

قیمت کل : 300ميليون رهن : 40ميليون اجاره : 7ميليون

3 خواب 250متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت اجاره,رهن در ساری منطقه 2

رهن : 50ميليون اجاره : 3.5ميليون

312متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا , سند شخصي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 168ميليون رهن : 5ميليون اجاره : 2.8ميليون

3 خواب 120متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا , شمالی جنوبی دو کله, نما سیمان سفید, سند قولنامه اي, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در ساری منطقه 2

قیمت کل : 416.5ميليون

3 خواب 125متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , شمالی جنوبی دو کله, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top