جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 21

قیمت کل : 175ميليون

60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت پیش فروش در شهرری منطقه 20

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 20

قیمت کل : 1.14ميليارد

38متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه همکف, سیستم نقشه یک طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت رهن در بجنورد منطقه فردوسی

رهن : 40ميليون

کاربری تجاری, سن بنا , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در رشت منطقه 2

قیمت کل : 19.8ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در رشت منطقه 2

قیمت کل : 36.3ميليارد

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 402.6تومان

1 خواب

سن بنا 5سال , طبقه هشتم, جنوبی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 22 -آزاد شهر جنب پیکان شهر

قیمت کل : 2.04ميليارد

2 خواب 210متر متر مربع

سن بنا 5سال , دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 15.5ميليارد

سن بنا , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top