جستجوی ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2

قیمت کل : 4ميليارد

سن بنا نوساز , شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در قم منطقه 2

قیمت کل : 150ميليون

سن بنا نوساز , سند اوقافی, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 2 - صادقیه

رهن : 20ميليون اجاره : 3.5ميليون

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرهمکف, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 2 - صادقیه

قیمت کل : 1.6ميليارد

14متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , طبقه زیرهمکف, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2 - گیشا

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

مستغلات جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

3 خواب 135متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه کل, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 2 - سعادت آباد

قیمت کل : 1.1ميليارد

2 خواب 117متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 2 - شهرآرا

قیمت کل : 3.6ميليارد

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی,شرقی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top