جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 78ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 76ميليون

سن بنا 14سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 83ميليون

33متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 870ميليون

سن بنا 27سال , ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 145ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 30سال , طبقه همکف, سیستم نقشه ویلائی, جنوبی, نما سیمان سفید, سند مادر سند سیم سرب, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 173ميليون

1 خواب 64متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 700ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top