جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 135ميليون

68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 6سال , طبقه دوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 55ميليون

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در اسلام‌شهر منطقه 19

قیمت کل : 200ميليون رهن : 60تومان

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 19

رهن : 15ميليون اجاره : 500تومان

1 خواب 50متر متر مربع

سن بنا 7سال , شمالی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 19

2 خواب 118متر متر مربع

سن بنا نوساز , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 320ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 78ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 76ميليون

سن بنا 14سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 83ميليون

33متر متر مربع

سن بنا 14سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 19

قیمت کل : 870ميليون

سن بنا 27سال , ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top