جستجوی ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 18

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

سن بنا نوساز , دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کارگاه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 18

رهن : 10ميليون اجاره : 2ميليون

سن بنا نوساز , دو نبش جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

کلنگی جهت فروش در تهران منطقه 18

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا 30سال , سیستم نقشه سه طبقه, سه نبش, نما ندارد, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 18

قیمت کل : 202.5ميليون رهن : 40ميليون

2 خواب 75متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه یک طبقه, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 18

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 4سال , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 250ميليون

2 خواب 100متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, دو نبش شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

ویلا جهت رهن, در منطقه 18

1 خواب

سن بنا نوساز , شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 220ميليون

1 خواب 83متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 20سال , طبقه سوم, سیستم نقشه سه طبقه, شمالی, نما آجر گری, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 120ميليون

2 خواب 72متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا قدیمی , سیستم نقشه آپارتمانی, غربی, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش,معاوضه,مشارکت در ساخت در تهران منطقه 18

قیمت کل : 1.335ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , جنوبی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top