جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 18

قیمت کل : 175ميليون

76متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 10سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما گرانیت, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 18

رهن : 80ميليون

3 خواب

سن بنا نوساز , طبقه اول, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 530ميليون

50متر متر مربع

کاربری تجاری, سن بنا 12سال , طبقه همکف, جنوبی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

زمین جهت فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 115ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 1.1ميليارد

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 7.6ميليون رهن : 2ميليون

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه ششم, سیستم نقشه آپارتمانی, نما آجر گری, سند مادر سند کاغذی, ...

جزئیات ملک

انبار جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 18

رهن : 10ميليون اجاره : 3ميليون

536متر متر مربع

کاربری صنعتی, سن بنا 10سال , شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 18

رهن : 5ميليون اجاره : 400تومان

کاربری تجاری, سن بنا 10سال , طبقه اول, شرقی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت پیش فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 13.5ميليون

2 خواب

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه هشتم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سیمان سفید, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت پیش فروش در تهران منطقه 18

قیمت کل : 135ميليون

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دهم, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی جنوبی دو کله, نما سیمان سفید, سند قولنامه ای, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top