جستجوی ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 17

رهن : 17ميليون اجاره : 500تومان

سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

1 خواب 3متر متر مربع

سن بنا 3سال , طبقه همکف, سیستم نقشه آپارتمانی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 17

قیمت کل : 108ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 150تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سرامیک, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 17

قیمت کل : 108ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 150تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سرامیک, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 17

قیمت کل : 108ميليون رهن : 20ميليون اجاره : 150تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما سرامیک, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

مغازه جهت اجاره در تهران منطقه 17

رهن : 0.05تومان اجاره : 2.5ميليون

سن بنا نوساز , طبقه همکف, غربی, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 360ميليون

کاربری مسکونی, سن بنا 25سال , طبقه سوم, سیستم نقشه ویلائی, شمالی, نما سیمان سفید, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

2 خواب

سن بنا 12سال , طبقه سوم, سیستم نقشه 4طبقه, شمالی جنوبی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 17.1ميليون

56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 48ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top