مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 115ميليون رهن : 30ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 92ميليون رهن : 25ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 17

رهن : 15ميليون اجاره : 560تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 135ميليون رهن : 27ميليون اجاره : 150تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما رومی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 192ميليون

2 خواب 77متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه سوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی غربی دو کله, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 13سال , جنوبی, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 310.5ميليون

3 خواب 138متر متر مربع

سن بنا نوساز , طبقه پنجم, شمالی, سند ؟, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 12.24ميليون

2 خواب 68متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 3سال , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت اجاره در تهران منطقه 17

رهن : 6.5ميليون اجاره : 350تومان

1 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 99سال , طبقه اول, سیستم نقشه سه طبقه, جنوبی, نما سفال سرامیک, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت رهن, در تهران منطقه 17

رهن : 2.5ميليون

1 خواب 62متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 15سال , طبقه اول, شرقی, نما سیمان سفید, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top