جستجوی ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 17.1ميليون

56متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 48ميليون

3 خواب 150متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه دوم, سیستم نقشه آپارتمانی, شرقی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه چهار, سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 165ميليون

72متر متر مربع

سن بنا 2سال , سیستم نقشه آپارتمانی, شمالی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

خانه جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 17

قیمت کل : 1ميليارد

کاربری تجاری.مسکونی, سن بنا نوساز , ...

جزئیات ملک

مغازه جهت فروش,معاوضه در تهران منطقه 17

قیمت کل : 300ميليون

کاربری تجاری, سن بنا نوساز , دو نبش شمالی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک

مجتمع آپارتمانی جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 115ميليون رهن : 30ميليون

2 خواب

کاربری مسکونی, سن بنا 5سال , طبقه دوم, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 92ميليون رهن : 25ميليون

1 خواب 46متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا نوساز , طبقه اول, سیستم نقشه آپارتمانی, جنوبی, نما سنگ, سند شش دانگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت اجاره,رهن در تهران منطقه 17

رهن : 15ميليون اجاره : 560تومان

1 خواب 60متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 2سال , طبقه پنجم, شمالی, نما سنگ, ...

جزئیات ملک

آپارتمان جهت فروش در تهران منطقه 17

قیمت کل : 135ميليون رهن : 27ميليون اجاره : 150تومان

1 خواب 50متر متر مربع

کاربری مسکونی, سن بنا 1سال , طبقه اول, سیستم نقشه 4طبقه, جنوبی, نما رومی, سند سیم سرب ملکی, ...

جزئیات ملک
گزارش اشکال Top